Zaproszenie

Polska Fundacja Gastroenterologii oraz Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii CMKP zapraszają na

XVII Andrzejki Gastroenterologiczne

PROBLEMY KLINICZNE W CODZIENNEJ PRAKTYCE GASTROENTEROLOGICZNEJ

Sobota, 30 listopada 2019r.
Hotel Hilton, ul Grzybowska 63 w Warszawie

Program przygotował Zespół Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP oraz Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej COI