Zaproszenie

Polska Fundacja Gastroenterologii oraz Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii CMKP zapraszają na

XVI Andrzejki Gastroenterologiczne

PROBLEMY KLINICZNE W CODZIENNEJ PRAKTYCE GASTROENTEROLOGICZNEJ

Sobota, 24 listopada 2018r.
Hotel Hilton, ul Grzybowska 63 w Warszawie

Program przygotował Zespół Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP oraz Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej COI

Goście specjalni

  • Dr n med Monika Chełstowska
  • dr n med Sergiusz Durowicz
  • Profsor Piotr Milkiewicz
  • Profsor Lucjan Wyrwicz