2015 – Program XIII AG

XIII Andrzejki Gastroenterologiczne, Fliharmiania Narodowa, 28 listopada 2015 r. 

G O Ś C I E   S P E C J A L N I:

Prof. Andrzej Januszewicz

Dr Adela Gwozdowska

Prof. Piotr Socha

Prof. Alicja Wiercińska-Drapało

Z A P R O S Z E N I    E K S P E R C I

Patomorfologia dr hab. Andrzej Mróz
Radiologia dr med.Jakub Pałucki
Ultrasonografia dr med. Tomasz Wocial
Endoskopia dr med. Jacek Pachlewski
Chirurgia dr med. Tomasz Olesiński

P R O G R A M

9:00 Otwarcie 13.A.G. prof. Jarosław Reguła, prof. Andrzej Habior, dr Anna Pietrzak
9:10 – 10:30 Sesja I
Przewodniczący: dr hab. Marcin Polkowski
9:10 – 9:40 Przypadek 47: 29 letni mężczyzna z przewlekłą niedokrwistością
Prezenter: dr Marek Bugajski
9:40 – 10:05 Wykład: Temat nawiązuje do prezentowanego przypadku* – prof. Witold Bartnik z gościem specjalnym
10:05 – 10:10 Dyskusja
10:10 – 10:20 Kącik endoskopowy: dr med. Władysław Januszewicz
10:20 – 10:30 Mini Quiz # 1 (radiologia) dr Jakub Pałucki
10:30 – 10:50 Przerwa na kawę
10:50 – 12:20 Sesja II
Przewodniczący: Prof. Witold Bartnik
10:50 – 11:20 Przypadek # 48:  Młody mężczyzna z narastającą hepatopatią, stosujący diety eliminacyjne
 Prezenter: dr Agnieszka Chreptowicz
11:20 – 11:45 Wykład: Temat nawiązuje do prezentowanego przypadku* – dr Włodzimierz Zych z gościem specjalnym
11:45 – 11:50 Dyskusja
11:50 – 12:00 Kącik histopatologiczny: dr hab. Andrzej Mróz
12:00 – 12:10 Gorące tematy z UEGW wBarcelonie – dr Anna Pietrzak
12:10 – 12:20 Mini Quiz # 2 (ultrasonografia): dr med. Tomasz Wocial
12:20 – 13:10 Przerwa (posiłek)
13:10 – 14:35 Sesja III
Przewodniczący: prof. Jarosław Reguła
13:10 – 13:40 Przypadek # 49: 19 letnia pacjentka z chorobą Leśniowskiego- Crohna od 2-giego roku życia
Prezenter: dr Anna Solarska-Półchłopek
13:40 – 14:05 Wykład: Temat nawiązuje do prezentowanego przypadku* – dr Anna Pietrzak z gościem specjalnym
14:05 – 14:10 Dyskusja
14:10 – 14:20 Kącik endoskopowy: dr med. Jacek Pachlewski
14:20 – 14:35 Wykład: Nowości w postępowaniu w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego – dr Tomasz Wocial
14:35 – 14:50 Przerwa na kawę
14:50 – 16:20 Sesja IV
Przewodniczący: prof. Andrzej Habior
14:50 – 15:20 Przypadek #50: 65 letnia kobieta z biegunką, uszkodzeniem wątroby i chudnięciem.
 Prezenter: dr Radosław Serek
15:20 – 15:45 Wykład: temat nawiązuje do prezentowanego przypadku* – prof. Jarosław Reguła z gościem specjalnym
15:45 – 15:50 Dyskusja
15:50 – 16:00 Wykład: Nowości w postępowaniu w chorobach dolnego odcinka przewodu pokarmowego – dr Marek Bugajski
16:00 16:10 Rozwiązanie Mini Quizu # 1 i losowanie nagród – dr J. Pałucki Rozwiązanie Mini Quizu # 2 i losowanie nagród – dr med. T. Wocial
16:20 Zakończenie 12.A.G.

* – Prezentacje przypadków o nieujawnionym na początku rozpoznaniu polegają na rozwiązywaniu problemu klinicznego z uwzględnieniem pytań i zagadek. Dlatego w programie nie jest podany tytuł wykładu.