Andrzejki Gastroenterologiczne

Andrzejki (znane też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki) – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. W Polsce w wigilię tego dnia, lub w tym dniu w zależności od regionu, wróży się przyszłość, szczególnie matrymonialną.
Do najbardziej znanych wróżb andrzejkowych należy oczywiście lanie roztopionego wosku na wodę. Wosk można lać bezpośrednio lub przez dziurkę np. w kluczu. Na podstawie kształtu woskowej figurki lub kształtu cienia rzucanego przez nią przewidujemy przyszłość lejącego. Ale Andrzejki to nie tylko wróżby, w niektórych rejonach kraju np. na Rzeszowszczyźnie wierzono, że tej nocy schodzą na ziemię dusze potępieńców. W celu ich odstraszenia rozpalano niewielkie ogniska tzw. „ognie Świętego Andrzeja”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzejki

http://halloween.friko.net/andrzejki.html

Andrzejki Gastroenterologiczne – cykliczna impreza dydaktyczna organizowana przez zespół Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii CMKP w Warszawie. Pierwsze Andrzejki Gastroenterologiczne odbyły się 30 listopada przed 2002 roku i stąd wzięła się ich nazwa. Jest tradycją, że „andrzejkowe” spotkania gastroenterologów i lekarzy zainteresowanych gastroenterologią odbywają się zawsze w sobotę najbliższą daty 30 listopada.

Na Andrzejkach Gastroenterologicznych nie ma „lania wosku” (dbamy również, aby nie było „lania wody”), nie  ma wróżb matrymonialnych ani przeganiania dusz potępieńców. Program imprezy nawiązuje do  codziennej praktyki medycznej, ale jest nieco odmienny od  typowych konferencji i zebrań szkoleniowych, ponieważ głównym punktem jest prezentacja autentycznych przypadków z materiału chorych naszej Kliniki. Prowadzący wspólnie  z uczestnikami rozważają problemy diagnostyki, ustalają rozpoznanie, dyskutują o różnicowaniu i planują leczenie. Prezentacje przypadków uzupełnione  są wykładami tematycznie dobranymi do omawianej patologii. Dodatkowymi punktami programu urozmaicającymi  spotkanie, są krótkie prezentacje ciekawostek z zakresu endoskopii, histopatologii oraz quizy z nagrodami.

Na Andrzejki Gastroenterologiczne przyjeżdżają lekarze z całej Polski.  Atrakcyjna formuła  i staranne przygotowanie prezentacji zawsze kończącej się  podsumowaniem przydatnym  w codziennej pracy zawodowej przyciągają lekarzy różnych specjalności. „Andrzejkowe” spotkania  gromadzą gastroenterologów,  lekarzy opieki podstawowej, internistów, pediatrów i chirurgów. Z opinii gromadzonych od ponad dziesięciu lat wynika, że Andrzejki Gastroenterologiczne  najbardziej cenią sobie lekarze przygotowujący się do  egzaminów specjalizacyjnych.